học toán 12

Những nội dung chính trong chương trình  học toán  12 gồm hai nội dung chính nằm trong phần giải tích 12 và hình học 12, trong đó:

Giải tích 12 – nội dung cần nắm vững

Khảo sát hàm số và các bài tập liên quan

Mũ và logarit

nguyên hàm – Tích phân

Số phức

Hình học 12 – nội dung cần nắm vững

Hình Không gian

  • Các dạng bài tập về xác định thiết diện
  • Thể tích khối lăng trụ

Phương pháp tọa độ trong không gian oxyz

Lời khuyên: Nếu các em không chắc kiến thức, hãy kiên trì ôn tập lại kiến thức toán lớp 10, toán lớp 11 trước khi bắt đầu.

Chúc các bạn thành công!

Tungnx – Maths9m Học toán 12 online./

 

5 Bài giảng toán lớp 12 mới nhất

 

———*———*———*———*———*———

 

Các bài viết quan trọng học toán 12