Hiện thị các bài viết liên quan trong WordPress

Hiển thị các bài viết liên quan trong WordPress - chia sẻ Kiến thức WordPress hay - Tungnx

Hiện thị các bài viết liên quan trong WordPress bằng plugin

Bạn muốn hiện thị các bài viết liên quan trong WordPress? Hiện thị 5 bài viết liên quan hoặc 5 bài viết trong cùng 1 category lên 1 trang của WordPress. Các bài viết được hiện thị với hình ảnh, tiêu đề và 1 phần giới thiệu nội dung?

Ok! Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ở đây.

Đầu tiên, hãy cài plugin Display Posts Shortcode. (Đây là một trong những plugin WordPress cần thiết)

Sau đó, vào Page bạn muốn hiện thị các bài viết, và chèn đoạn code này:

display-posts category=”make-money-online” posts_per_page=”10″ include_date=”true” order=”ASC” orderby=”title” include_excerpt=”true” image_size=”medium” wrapper=”div”

(Chú ý: Có 2 ngoặc vuông [ ] ở 2 phía của đoạn code trên)

Ở đây:

  • display-posts category=”make-money-online”: Tên của category muốn hiển thị
  • posts_per_page=”10″ : Số bài viết muốn hiện thị trong trang (ở đây là 10 bài viết)
  • include_date=”true”: Có hiện thị thông tin ngày đăng bài viết không
  • order=”ASC”: Sắp xếp theo chiều tăng dần (ASC) hay giảm dần (DES)
  • orderby=”title”: Sắp xếp theo tiêu chí gì. Ở đây là đang sắp xếp bài viết theo tiêu đề. Bạn có thể sắp xếp bài viết theo ngày đăng bài (orderby = “date”)
  • include_excerpt=”true”: Có muốn hiện phần nội dung của bài viết
  • image_size=”medium” : Kích cỡ hình ảnh thumbnail muốn hiện thị. Hiện đang để là trung bình (medium). Thumbnail thì thay medium =  “thumbnail”)
  • wrapper=”div”: Hiện thị bài viết cùng với hình ảnh và tiêu đề. Bạn cũng có thể chỉ hiện thị tiêu đề

Tungnx  – Chia sẻ Kiến thức WordPress

 

5 Bài viết mới nhất về Kiến thức WordPress

Xem thêm

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *