CÁC KHÓA HỌC ONLINE

Trong mục này, tôi sẽ chia sẻ với mọi người các khóa học online mà tôi tổ chức. Mục đích chính của mục này là tổng hợp lại các video bài giảngcung cấp các bài tập, tài liệu cho các em học sinh, người học để thực hành và rèn luyện.

Vì phần này, phục vụ chính là chia sẻ cho các em học sinh, người học tham dự trực tiếp khóa học, nên sẽ có một số phần học khá đặc biệt. Vì thế, nếu mọi người không là thành viên của khóa sẽ có một chút khó khăn trong việc theo dõi. Nếu mọi người người nếu có nhu cầu tham dự khóa học của tôi xin vui lòng liên hệ với tôi: Mr.Tùng 0976.743.775 để được hướng dẫn.

TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC ONLINE CỦA TÔI

KHÓA HỌC MATHS9M ONLINE DEC 2018 (TOÁN LỚP 12)