Mũ Logarit – tất cả liên quan đến hàm số mũ – hàm số logarit

Trong phần Mũ Logarit này, tôi sẽ trình bày mọi thứ liên quan đến hàm số mũ, hàm số logarit. Cụ thể như:

Mũ & Logarit là một phần khá khó trong kiến thức giải tích 12. Trong phần này đòi hỏi mọi người cần khá nhiều kiến thức bổ sung ở các lớp dưới. Sẽ có khó khăn một chút nếu bạn chưa chắc kiến thức căn bản. Những video bài giảng của tôi về phần Mũ và logarit này sẽ gồm các phần: Tóm tắt lý thuyết > Phương pháp/Dạng bài tập > Ví dụ minh họa > Lưu ý,mẹo tính nhanh. Bài giảng được trình bày ngắn gọn, khoa học, dễ  hiểu. Tất cả mọi người có thể dễ dàng tiếp thu được kiến thức về phần Mũ và Logarit này.

Tungnx Học toán 12

       5 bài viết mới nhất

 

 ———*———*———*———*———*———

 

         Các bài viết hay nhất