học toán 10 – Các kiến thức chính

Trong chương trình toán lớp 10 này, tôi sẽ chia sẻ với mọi người các nội dung chính như sau:

Phần 1: Đại số 10

  1. Mệnh đề – tập hợp
  2. Hàm số bậc nhất và bậc hai
  3. Phương trình, hệ phương trình
  4. Bất đẳng thức, bất phương trình
  5. Thống kê
  6. Cung & góc lượng giác, Công thức lượng giác

Phần 2: Hình học lớp 10

  1. Vec-tơ
  2. Tích vô hướng của 2 vectơ và Ứng dụng
  3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chúc các bạn thành công!

Tungnx – Maths9m Học toán 10 online./

 

5 Bài giảng toán lớp 10 mới nhất

 

———*———*———*———*———*———

 

Các bài viết quan trọng học toán 10