NGÂN HÀNG

Ở đây tôi sẽ tổng hợp những chia sẻ kiến thức về ngân hàng, kinh nghiệm làm việc  có liên quan đến công việc tại ngân hàng.

Trong phần này, tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người những chủ đề nóng, mới nhất  về ngân hàng. Đây cũng là những chủ đề liên quan đến bank được nhiều người đang quan tâm. Những chủ đề này, là những vấn đề được đề cập nhiều không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới.

Các nội dung chính sẽ trao đổi:

  • Basel II
  • Quản trị rủi ro
  • Mô hình xếp hạng tín dụng (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, định chế tài chính)

Đồng thời, ở đây, tôi cũng chia sẻ những nhận định/góc nhìn của cá nhân về các vấn đề phát sinh hiện nay. Tôi rất mong rằng sẽ nhận được những chia sẻ, đóng góp của bạn đọc. Từ đó, chúng ta có thể có những thảo luận, tranh luận về các vấn đề mới này.

Chia sẻ của Tungnx ./.

5 Bài VIẾT mới nhất

 

———*———*———*———*———*———

 

Các bài viết quan trọng khác