Hình học 12

Hình học 12 là một phần rất hay và khá khó trong chương trình kiến thức toán lớp 12. Để học tốt được phần này đòi hỏi các em phải thật sự cố gắng, chăm chỉ và thường xuyên rèn luyện. Hai nội dung là: hình không gian và phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz . Trong phần này, tôi sẽ chia sẻ với mọi người những bài giảng, tài liệu hay về hình học lớp 12. Qua đó, giúp các em học sinh, các thầy cô giáo có thêm nhiều nguồn thông tin để bổ sung thêm cho kiến thức, bài giảng của mình.

NỘI DUNG CHIA SẺ

  1. Hình không gian

    • Thiết diện và các bài tập liên quan
    • Thể tích các khối đa diện
    • Quan hệ song song
    • Quan hệ vuông góc
  2. Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz

Chúc các bạn thành công!

Tungnx – Maths9m Học toán 12 online./

Các bài viết quan trọng