MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

Đây là nội dung đầu tiên của chương 1 – đại số lớp 10. Trong chương 1 – Mệnh đề – tập hợp này, chúng ta sẽ tập trung vào 3 nội dung chính như sau:

  1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
  2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
  3. Các tập hợp số
  4. Số gần đúng, sai số

Tất cả các phần chúng ta sẽ có các phần về tóm tắt lý thuyết, phân tích các dạng bài tập và các bài tập về nhà để các em rèn luyện thêm.

Chúc các em thành công, Tungnx./

 

5 Bài giảng về MỆNH ĐỀ-TẬP HỢP mới nhất

 

———*———*———*———*———*———

 

Các bài viết quan trọng học của chương 1 – đại số 10