Lượng giác

Lượng giác là một nội dung quan trong của chương trình toán lớp 11. Phần lượng giác này cũng là một trong các nội dung có trong các đề thi tốt nghiệp THPT. Đây là một nội dung khó, đòi hỏi nhiều kiến thức liên quan.

Các nội dung sẽ chia sẻ trong phần Lượng giác như sau:

1.Hàm số lượng giác

2.Phương trình lượng giác

3.Các phương pháp giải PT LG

4.Bất phương trình lượng giác

5.Hệ phương trình lượng giác

Tất cả các bài viết đều có video bài giảng chi tiết giúp các em dễ dàng có thể nắm bắt được các nội dung quan trọng.

Chúc các em thành công Tungnx./

 

5 bài viết mới nhất về lượng giác

 

 ———*———*———*———*———*———

 

tổng hợp Các bài viết hay nhất